Güreşçilerin sırtlarına aba giyerek, bellerine kuşak bağlayarak yaptıkları güreştir. Günümüzde Hatay ve Gaziantep yörelerinde yapılır. Ancak her iki yörenin de Aba güreşi arasında uygulanış bakımından Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba gür eşleri olarak farklılıkları vardır.

Kapışmalı Aba Güreş Meydanının zemini çayır (çim) veya yumuşak deniz kumu olup, 30×30 metre ölçüsündedir. Etrafı dikensiz tel veya ip ile çevrilir. Kapışmalı Aba Güreşleri gece yapıldığından gerekli aydınlatma araçları sağlanır. Kapışmalı Aba Güreşi müsabakalarında hava muhalefeti ve diğer zaruri nedenler vuku bulursa müsabakalara kapalı salonda devam edilir. Güreş sporunun tarihine bakıldığında en eski güreş türü olarak Aba Güresi gözlenmektedir. Bu güreş türü İskit, Saka, Uygur, Karahan, Moğol, Özbek, Kazak, Çağatay, bugünkü sınırlar içerisinde de Gaziantep, Antakya yörelerinde yaşayan Kızık Türklerince yapılmaktadır. Aba güresi, dünyada giysilerle yapılan ilk güreş türlerindendir. Orta Asya’da mücadele ve askeri eğitim aracı olarak yapılan güreş sporu M.Ö. 4 yy ‘da Türk topluluklarınca Çinlilere öğretilmiştir. Hatta Uzakdoğu yakın boğuşma sporlarından olan Judo, Aba Güreş’inin biraz değiştirilerek modernize edilmiş seklidir. Bugün İsveç’te yapılmakta olan pantolon güreşinin de, Orta Asya’da yapılan göçler sırasında Baltık bölgesine yerleşen Hun Türkleri tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Müsabaka sonunda sporcular usulüne uygun olarak önce kuşağı çözer, abayı çıkararak önceden belirlenmiş yere bırakırlar. Meydanı terk etmeden abayı çözüp, gelişi güzel fırlatmak spor adabına yakışmayacağından ceza kuruluna sevk edilirler.