Etnospor, günümüz spor oyunlarının artan bir şekilde sanayileştiği, kurumsallaştığı ve başarının tek bir gösterge olduğu bir zamanda geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği yerel kimliklere özgü çok sayıda elementi bünyesinde bulunduran spor aktivitelerinin genel bir tanımıdır.

Geleneksel spor ve oyunların tüm dünyada aktüel hale gelmesi, yaşatılması ve bilinirliklerinin artması şüphesiz ki insanlığa kendi doğasında bulunan temel değerleri tekrar hatırlatacaktır. Geleneksel sporlar ve oyunlar, evrensel değerler çerçevesinde sahip olduğu; gelenek, saygı, dayanışma ve barış temelinde dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Barışçıl Bir Dünya İçin Spor ve Eğlence (Barış): Geleneksel spor ve oyunların sorunlarını güce ve saldırganlığa değil, akla ve iyi ilişkilere dayalı çözüm tercihine götürecek toplumlar arası yakınlaşmanın, kaynaşmanın ve ortak yaşama isteğinin zeminini sağlamayı ifade etmektedir. 
 

İnsanlığın Ortak Faydası İçin Dayanışma (Dayanışma): Giderek bireyselleşen ve çıkar maksimizasyonu ile hareket eden anlayışın yerine birlikten güç doğduğuna inanan, kamu yararını önceleyen ve geleneksel spor ve oyunların güçlü toplumsal bağların oluşumu için bir çimento görevi gördüğüne inanan bir anlayışıyla hareket etmeyi ifade etmektedir. 


Farklılıklara ve Değerlere Saygı (Saygı): Fanatiklik, holiganlık gibi spor ve oyunların amaç ve ahlakına zarar veren psikoloji ve davranışlar yerine bireye, kulübe, kültüre ve insanlığa saygıyı esas alan, geliştiren ve kökleştiren bir anlayış ile hareket etmeyi ifade etmektedir.


Gelenekten Geleceğe İnsanoğlunun Birikimini Aktarma (Gelenek): Toplumların kültürel zenginliklerini geleneksel spor ve oyunlar aracılığı ile gelecek kuşaklara aktararak geçmiş ve gelecek arasındaki bağın devamını daha güçlü bir şekilde sağlamaya katkıda bulunmayı ifade etmektedir.