Başkan

Necmeddin Bilal Erdoğan

1981 Yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini Indiana Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve iktisat alanlarında tamamlamasının ardından Harvard Üniversitesi Kennedy Siyaset Okulu’nda kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. İtalya ile Türkiye’nin ekonomik büyüme modellerini ele aldığı doktora çalışmasını Johns Hopkins Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Çeşitli zamanlarda Johns Hopkins Üniversitesi ile Woodrow Wilson Merkezi’nde asistan, Dünya Bankası’nda ise uzman olarak görev yapan Erdoğan; İbn Haldun Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Okmeydanı Spor Eğitim Vakfı’nda mütevelli heyeti üyesidir.

Başkan Vekili

Dr. Hakan Kazancı

1975 Yılında Trabzon’da doğmuştur. Bakü Tıp Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Üsküdar Üniversitesi’nde yöneticilik dalında yüksek lisans yaptı. Bir süre doktorluk yaptıktan sonra ticaret hayatına atılan Kazancı, sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar Ali Yıldız

1971 Yılında Rize’de doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Yerel yönetimlerde üst düzey görevlerde bulundu. Halen serbest avukatlık yapmakta olan Yıldız, Okçular Vakfı’nın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanlığını icra etmektedir. İki dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yapan Yıldız, Mart 2019 tarihinden itibaren Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Başkan Yardımcısı

Mehmet Fatih Kalender

1983 Yılında Kastamonu’da doğdu. Sakarya Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği üzerine eğitim aldı. Bu alandaki çalışmalarını sürdürmekte olan Kalender özel olarak da binicilik ve okçuluk ile ilgilenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Abdulhalim Aksu

1982 Yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Amerika'da işletme üzerine yapmıştır. Özel sektörde yöneticilik ve Spor İstanbul Genel Müdürlüğü de yapan Aksu, Genç Akademi ve Demokrat Gençlik Platformu gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaya devam etmektedir.

Başkan Yardımcısı

Taha Ayhan

1986 Yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve uluslararası ilişkiler üzerine lisans eğitimi gördü. Vrije Universiteit Brussel'de Euromaster programına katıldı. Galatasaray Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda idare hukuku çalıştı. Çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi ve hukuk müşaviri olarak görev alan, serbest avukatlık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmakta olan Ayhan halen Ekim 2018 yılında seçildiği İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Yumaklı

1969 Yılında Kastamonu’da doğdu. Uludağ Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra iş hayatına atıldı ve özel sektörde görev aldı. 2011'de medya sektörüne geçen Yumaklı, Al Jazeera, Cine5 TV ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Halen GÜBRETAŞ genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Sayman

Cengiz Toksöz

1978 Yılında İstanbul’da doğdu. Trakya Üniv. Finansman Bölümü Ön Lisans Eğitiminin ardından Anadolu Üniv. İşletme Fakültesinden mezun oldu. Nişantaşı Üniv'de Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümü üzerine Yüksek Lisans yaptı. Uzun yıllar Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevlerde bulunan Toksöz, halen, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Samed Ağırbaş

1994 Yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisidir. Aynı zamanda İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin Şehir Planlama Bölümü'nden mezun olmuştur. 2014 yılında İBB Gençlik Meclisi Başkanı seçildi. TBB Gençlik Meclisi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gençlik Kalkınma Ağı Kent Gençliği Çalışma Grubu Eş Başkanlığı, BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği kurucu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Türkçe-İngilizce yayınlanmış Gece Gündüz İstanbul (Night and Day Istanbul), Sanatın Serüveni adlı kitapları ve Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar Sinan’ın Eserleri) adıyla yayınlanan akademik çalışması başta olmak üzere gençlik, şehir ve kültür-sanat konularında birçok makalesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulhadi Turus

1982 Yılında Stuttgart’ta doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde kurucu ve idareci olarak görev aldı. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda (TİKA) özel kalem olarak da görev yapan Turus, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu başkan vekilliğinin yanı sıra mültecilere yönelik çalışmalarıyla bilinen Misafir Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir. Kasım 2018 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcılığına atanan Turus halen bu görevine devam etmektedir. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Haydar Öztürk

1983 Yılında Trabzon’da doğdu. Girne Amerikan Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından özel sektörde ve kamu sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Halen Türk Hava Yolları Özel Büro başkanlığı görevine devam eden Öztürk, Türk Hava Yolları Spor Kulubü’nde yönetim kurulu üyesi olarak da hizmet vermektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz

1960 Yılında Yozgat’ta doğdu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Gazi, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde halk edebiyatı ve halk bilimi alanında çalıştı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmeleri üzerine uzmanlaştı. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Oğuz, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği’nin de başkanıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Toru

1972 Yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi’nde aldığı harita ve kadastro mühendisliği eğitiminin ardından Aksaray Üniversitesi’nde harita mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 2014-2019 yılları arasında Meram Belediye Başkanlığı görevini yürüten Toru, şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu

1987 Yılında Kastamonu’da doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde aldığı Türk dili ve edebiyatı eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi’nde Türk halk bilimi, Ankara Üniversitesi’nde de disiplinlerarası müze eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Baki Nalcıoğlu, 2015 yılında müzecilik alanında başladığı doktora çalışmasını sürdürmektedir. İnternet folkloru, kültür turizmi, somut olmayan kültürel miras, somut olmayan kültürel miras müzeciliği, müze eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları akademik ilgi alanları arasındadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha Sağlam

1976 Yılında Zonguldak’ta doğdu. Lisans eğitimini Malezya İslam Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde Lübnan’daki Filistinli mülteciler üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisans yaptı. 2007-2014 yılları arasında İHH İnsani Yardım Vakfı’nda araştırmacı olarak görev aldı. 2014-2018 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nda strateji ve AR-GE müdürlüğü yaptı. İnsani yardım, kadın, çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik çeşitli platformlarda bulundu, insan hakları temalı çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantının organizasyon komitesi içerisinde yer aldı. Halen T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bakan müşaviri olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu Yedek

Rabiya Kazak

1985 yılında Manisa Soma’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi programında tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitimine devam etmektedir.

2007 yılından bu yana Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif çalışmalarda görev alan Kazak, Türkiye Gençlik Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2008 yılından itibaren Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu Yedek

Hüseyin Keskin

1973 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Keskin Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını bitiren Keskin, yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 

Keskin, THY, TAV, İDO gibi çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra İGA Havalimanlarıı İşletmesi İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. Geleneksel sporlarla da yakından ilgilenen Keskin Çin geleneksel döğüş sanatı Wing Chun (Sifu, 3 TG) ve geleneksel Filipinler savunma sanatı Escrima (2 TG) sanatlarını aktif olarak icra etmektedir. Temmuz 2019'da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Keskin halen bu görevine devam etmetedir. 

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Keskin, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Yedek

Ayhan Kep

1971 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışma hayatına 1998 yılında başlayan Kep, Belediyenin farklı birimlerinde görev aldıktan sonra 2008 yılında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yardımcılığı’na 2014 yılında ise aynı kuruma müdür olarak atandı. Bulunduğu görevde gençlik ve spor alanında çeşitli projelerin hayata geçirilmesinde yer alan Kep, aynı zamanda Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTGÜVEN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelisi olan Kep, İstanbul Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği alanında Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Kep, evli ve üç çocuk babasıdır.
 

Yönetim Kurulu Yedek

İlhan Altun

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir, aslen Kastamonuludur. Yurtiçinde ve Yurtdışında Fizik / İşletme Tahsili görmüştür. Amerika, Avustralya ve Türkiye’de farklı sektörlerde Yöneticilik yapmıştır. 2014 Yılından İtibaren United Group Bünyesinde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Binicilik ve tiyatro ile ilgilenen ilhan Altun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Yedek

Abdullah Eren

1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokulu Kartal Anadolu İmam Hatip lisesinde liseyi Özel Devran Lisesinde okudu. Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezuniyetinin ardından yüksek lisansını İngiltere - Londra'da bulunan Westminster Üniversitesi - Diplomatik Çalışmalar bölümünde tamamlamıştır.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde de Doktora tez çalışmaları devam etmektedir.

Üniversite mezuniyetinin ardından çeşitli STK’larda Sosyolog olarak çalıştı. Bir müddet ticaretle de uğraşan Eren, 2013 - 2014 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Merkezi (SETA)'da Siyaset Araştırmaları Departmanında "Araştırmacı" olarak görev aldı.

Eylül 2014 - Mayıs 2018 tarihleri arasında "Başbakan Müşavirliği ve Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı" yapan Abdullah EREN; Mayıs 2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütüyordu.

5 Haziran 2018 tarihinden itibaren Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) Başkan olarak atanmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Abdullah EREN, Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Yedek

Mustafa Sarımermer

1980 İstanbul doğumlu olan Mustafa Sarımermer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Gayrimenkul ve Halı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinde Yönetim ve icra kurulu üyelikleri yapmaktadır.Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir.İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Yedek

Bilal Topçu

1981’de Üsküdar’da doğan Bilal TOPÇU Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra  Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden aldı. Yüksek Lisans eğitimine Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde halen devam etmektedir.

Sayın TOPÇU, ABD'de özel bir şirkette 3 sene Bölge Müdürlükleri ve ithalat-toptan satış müdürlüğü yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüş; zincir market ve otomotiv sektöründeki şirketlerde yöneticilik ve finans müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

Siyasi kariyerine 2009’da İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ile başlamış ve  2011 ve 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı, 2012-2015- İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Bölge Teşkilat Başkanlığı,  2016-2018 yılları arasında da T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. 

Eylül 2018’den bu yana Teknopark İstanbul AŞ Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.

Medeniyet Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Kurucu Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelikleri devam etmektedir.

Evli 2 çocuk sahibi olan Sayın TOPÇU ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Yedek

Mustafa Eröğüt

ABD, Ithaca College'de İşletme Yönetimi, Yönetim Konsantrasyonu lisans ve İşletme Yönetimi, Spor Yönetimi Konsantrasyonu yüksek lisans (MBA) bölümlerinden mezun olan Mustafa Eroğüt, 12 yıldır üst düzey seviyede aktif spor yöneticiliği yapmakta, ayrıca spor ve gençlik organizasyonlarında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Geliştirme Akademisi'nde İdari Koordinatör olarak başlayan Eröğüt, sırasıyla İBB Profesyonel Futbol Takımı İdari Menajerligi, BAKER TILLY GÜRELİ Denetim Asistanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanında Direktörlük ve Futbol Direktör Yardımcılığı,  Türkiye Kulüpler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Eröğüt halen Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyesidir.

Yönetim Kurulu Yedek

Ekrem Enes Duman

Orta ve Lise eğitimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Lisans ve Yüksek Lisansını Almanya’da Brunswick Teknik Üniversitesi’nde (TU Braunschweig) İşletme Enformatiği alanında yapmıştır. Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme topluluğu olan Fraunhofer Gesellschaft’ın Stuttgart enstitüsünde BT Yönetimi alanında iki sene kadar araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Stuttgart MÜSİAD’da dışarıdan danışman üye olarak görev almıştır. Hali hazırda bilişim alanı başta olmak üzere ticaret ile iştigal etmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.