Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları
Dünden Bugüne Türk Toplumlarında Çevgen / Çöğen / Çevgan / Polo Oyununa Genel Bakış
Türk Menzil Okçuluğu, Yay ve Okları
VIII. Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu
E-Bülten Şubat 2020, 3. Uluslararası Etnospor Forumu Özel Sayısı