Marula, Gürcistan'ın en eski binicilik sporlarından biridir.  Katılımcılar, atları ile birlikte 25- 30 km boyunca yarışırlardı. Bu uzun mesafeyi yüksek hızda koşmak, atın büyük bir dayanıklılık göstermesini gerektirir. Bu nedenle, marula katılmadan 2-3 ay önce at seçimi ve hazırlığı büyük önem taşır.

Atlar, marula için özel olarak hazırlanır. İnsanlar, atın hünerini ve esnekliğini geliştirmek amacıyla uzun mesafeler için eğitim verirler; ayrıca, mesafeyi kademeli olarak artırarak atların kondisyonunu artırmaya çalışırlar. Gürcü atlarının bu şekilde uzun mesafeler için test edilmesi, onların inanılmaz derecede esnek olduğunu bir kez daha kanıtlar. Bu sporun batı Gürcistan'da genellikle Megrel atları, doğu Gürcistan'da ise Tuşet atları ile yapıldığı bilinir. Marula, hem atçılar hem de atların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için dikkatlice planlanan bir etkinliktir.